6. Kolonija Stipan Šabić

SakritiJoš informacija

Vrijeme Održavanja: 23 - 27.08.2016. godine

Kategorija: Kolonija Stipan Šabić

Lokacija: Palić, "Salaš Đorđević"

Sudionici :

 1. Emil Dobriban (Rumunjska)
 2. Eniko Lini Dobriban (Rumunjska)
 3. Ankica Perge Karačić (Njemačka)
 4. Ante Karačić – Karas (Njemačka)
 5. Hristijan Sanev (Makedonija)
 6. Ivica Mareković  (Hrvatska)
 7. Dubravko Mokrović (Hrvatska)
 8. Dušan Bujišić (Srbija)
 9. Goran Bujišić (Srbija)
 10. Stjepan Albot (Srbija)
 11. Nera Matijević (Srbija)
 12. Lillian Carland Malbašić (Australija)
 13. Ballo Andrea (Mađarska)