7. Kolonija Stipan Šabić

SakritiJoš informacija

Vrijeme Održavanja: 29.08. - 02.09.2017. godine

Kategorija: Kolonija Stipan Šabić

Lokacija: Prostorije "Elitte Palić" Palić

Sudionici :

 1. Tudor Francu (Rumunjska)
 2. Erno Palko (Rumunjska)
 3. Ana Jakić Divković (Hrvatska)
 4. Dubravko Mokrović (Hrvatska)
 5. Nina Brkić (Hrvatska)
 6. Maida Garić (Bosna i Hercegovina)
 7. Almedina Cifrić (Bosna i Hercegovina)
 8. Ivica Mareković (Hrvatska)
 9. Ibrahim Barghoud (Austrija)
 10. Andrea Ballo (Mađarska)
 11. Nikša Ercegović (Srbija)
 12. Miloš Milošević (Srbija)
 13. Miroslav Jovančić (Srbija)