Cecilija Miler

SakritiJoš informacija

Kategorija: Umjetnici

Rođena je u Somboru 1944. godine, gdje živi i stvara. Članica je Likovne grupe „76” u Somboru od l983. godine i „Croarta” u Subotici od osnivanja. Do sada imala 18 samostalnih izložaba i 154 zajedničke izložbe u zemlji i inozemstvu. Slika mahom pejsaže tehnikom ulja, akrila, akvarela na svili.Učesnica je „Smotre stvaralaštva likovnih umetnika amatera” na nivou Pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. Dobitnica je mnogobrojnih priznanja u zemlji i inozemstvu. Sudionica je brojnih kolonija u zemlji i inozemstvu kao i humanitarnih akcija. Ilustrirala je nekoliko knjiga i slikovnica.