Dr. Ildikó Éva Mónus

SakritiJoš informacija

Kategorija: Umjetnici

Rođena je 1955. godine u Hódmezővásárhelyu (Mađarska). S osam godina polazi u gradsku sekciju za crtanje za odrasle, koju je vodio slikar Zoltán Füstös. Bila je učenica Lászla Hollera, Józsefa Fodora i Ferenca Hézsőa. Radila je ugljem grafitom i pastelom.

1990-ih godina je počela baviti se slikarstvom (akril i ulje) i kiparstvom. Aktivnije se bavi slikarstvom od 2013. godine. Od onda je redovita gošća u likovnim kolonijama „CroArt-a”, čija je članica od 2017. Radi akrilom, uljem i pastelom. Živi u Hódmezővásárhelyu (Mađarska) i radi kao kućna liječnica.